GRAFOTEX : PRETRAGA

pretražite samo grafotex.com

 

Grafotex d.o.o. - Info

Grafotex je firma sa grafičko-dizajnerskom i štamparskom tradicijom dužom od tri decenije, a pravni i strukovni sljednik zanatske radnje koja je utemeljena 1978. godine.

 

Kontinuiranim praćenjem evropskih i svjetskih dostignuća moderne grafičke djelatnosti, Grafotex d.o.o. Banjaluka je danas recentna štamparija obrazaca sa optičkom i elektronskom zaštitom (sigurnosne naljepnice, polise osiguranja, ulaznice, vozne karte, ID-kartice). Osim klasične, izvodi alfanumeričku i modularnu numeraciju, holograme, UV vidljivu i nevidljivu, kao i iridscent zaštitu.

 

Grafotex izrađuje klasične i "suve" pečate-žigove, lasersko graviranje i natpise (kako za državne organe i institucije tako i za pravne subjekte).

 

Originalan pristup, idejna i tehnička rješenja, uz sopstvenu pripremu i izradu klišea od magnezijuma, tradicija, kvalitet, pouzdanost i ažurnost omogućili su firmi Grafotex da postane referentna firma koja je ovlaštena za pružanje grafičkih usluga institucijama Bosne i Hercegovine, bankama i osiguravajućim društvima.

 

Grafotex d.o.o. - English info

Grafotex is firm with graphical design and printing tradicion almost 3 decades long. We exsist since 1978.

 

Grafotex prints safety labels and stickers, insurance policy, tickets, classical cards and ID cards. Grafotex also prints alfanumerical and modular numeration, holograms, UV visible and unvisible, iridescent protection.

 

Grafotex makes classical and "dry" stamps, laser engraving and signs.

 

Genuine approach, ideas and technical solutions make Grafotex reliable firm, licenced for graphical services for institutions of Bosnia and Herzegovina, banks and ensurence companies.

Contact informations:

phone: +387 51/465-023

fax: +387 51/465-913

e-mail: info@grafotex.com

e-mail: jovica@grafotex.com

facebook: grafotex

http://www.facebook.com/pages/grafotex/147147099451?v=wall&ref=ts